Overweeg je om te gaan volleyballen dan kun je geheel vrijblijvend en kosteloos gedurende één maand bij ons meetrainen. Na deze maand neem je een beslissing: lid worden of stoppen. Lid worden doe je door een aanmeldingsformulier in te vullen en deze in te leveren bij de ledenadministratie. Je wordt lid voor onbepaalde tijd.

Kom geheel vrijblijvend een kijkje nemen in sportzaal De Wiekslag op woensdagmiddag (jeugd), woensdagavond (senioren) of op donderdagavond (recreanten) en maak kennis met onze volleybalvereniging of stuur ons een contactformulier.

Contributie

Categorie
Incasso in 2
termijnen
Incasso in 10
termijnen
< 12 61‚40 12,30
12-13 112‚60 22,55
14-15 117‚10 23,45
16-17 118‚80 23,80
18 111‚60 22,35
19 117‚85 23,60
senior 124‚20 24,85
recreant 63‚45 14,10

Automatische incasso

Met het invullen van het aanmeldingsformulier verlenen nieuwe leden aan Univé-LVV de machtiging voor het automatisch incasseren van de contributie. De leden hebben hierbij de keuze om het bedrag in 2 halfjaarlijkse termijnen of in 10 maandelijkse termijnen af te schrijven. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Op een machtiging zijn de algemene incassovoorwaarden van toepassing waarin onder andere is geregeld dat men binnen een termijn van dertig dagen na afschrijving de bank opdracht kan geven tot het terugstorten van het bedrag. Formulieren hiervoor zijn bij de penningmeester verkrijgbaar.

Opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap kan (met in achtneming van een termijn van 30 dagen) alleen schriftelijk via een e-mail bericht aan: ledenadministratie [at] lvvsite.nl. Beëindiging is alleen mogelijk per einde van het seizoen (1 juli), voor de jeugd ook per 31 december.

Digitale pasfoto

Alle nieuwe spelerskaarten dienen voorzien te worden van een pasfoto. Deze foto moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. actuele, goedgelijkende pasfoto (kleurenfoto)
  2. van voren genomen (oriëntatie portrait)
  3. ogen goed zichtbaar
  4. uitsluitend JPEG bestandformaat
  5. resolutie 600x800 pixels
  6. verhouding 3x4
  7. bestandsgrootte 256 tot 512 kb

Indien je deze foto niet digitaal kunt aanleveren, lever dan een pasfoto aan die voldoet aan de eerste drie eisen.

Vrijstelling van contributiebetaling

Indien een lid als gevolg van een blessure, ziekte of anderszins gedurende langere tijd (min. 4 maanden) niet in staat is om te sporten, dan kan zij/hij aan de penningmeester een verzoek tot contributievrijstelling indienen. Het bestuur beslist in hoeverre de vrijstelling zal worden toegekend.

Korting voor gezinnen

Voor elk vierde, vijfde etc. lid van hetzelfde gezin dat lid is van onze volleybalvereniging geldt een korting van 50% op de lidmaatschapskosten. De korting wordt toegepast voor de leden met de laagste contributie.

Clubtenue

Voor informatie over ons clubtenue, trainingspakken en sporttassen, klik hier.